Over logopedie op Tholen

image

Over logopedie op Tholen

Mijn naam is Jacolien van der Steldt-Oosdijk en ik ben sinds maart 2018 eigenaar van Logopedie op Tholen. De praktijk bestaat al sinds 1994 en is toentertijd overgenomen door Annette Huysman.
In 2017 ben ik afgestudeerd aan de opleiding voor logopedie op de Hogeschool Rotterdam. Ik ben meteen aan de slag gegaan in twee vrijgevestigde praktijken. Eind 2017 kreeg ik de mogelijkheid om de logopediepraktijk van Annette Huysman over te nemen. Ik heb hier niet lang over na hoeven denken en de beslissing was snel genomen. Elke week werk ik met veel enthousiasme in de praktijk die gevestigd is in de Dalemhof bij Zorgcentrum Ten Anker.

Het mooist aan de vrije vestiging vind ik de afwisseling in leeftijd en de vele verschillende stoornissen/problemen die ik tegenkom. In de praktijk komen kinderen vanaf ongeveer 2 jaar tot en met volwassen van 90 jaar en ouder. Ik vind het heel fijn om aan huis te behandelen wanneer dit nodig is. Op die manier behandel ik op het hele ‘eiland’.

Dingen die ik belangrijk vind in mijn werk zijn gezelligheid, onderling vertrouwen en openheid. Alle dingen zijn bespreekbaar en blijven uiteraard binnen de muren van de praktijk. Ik zal dan ook altijd mijn uiterste best doen om het iedereen naar de zin te maken en op z’n gemak te laten voelen.

Over de praktijk

In de praktijk wordt gewerkt volgens de regels en richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF). Tevens sta ik ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. Er wordt regelmatig na- en bijscholing gevolgd, zodat de praktijk goed op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen binnen de logopedie. Ook is de praktijk aangesloten bij het Parkinsonnet. Mensen met problemen in de stem, spraak, communicatie of het slikken als gevolg van de Ziekte van Parkinson kunnen zich dus ook aanmelden bij de praktijk.

Vergoeding door uw zorgverzekeraar
De logopedische behandeling wordt vergoed vanuit het Basispakket van uw zorgverzekering. Echter voor volwassenen geldt, dat zij eerst hun eigen risico volledig dienen te benutten alvorens uw zorgverzekeraar ook uw logopedische behandelingen volledig zal vergoeden. Afspraken hierover vindt u in uw polisvoorwaarden. De tarieven voor de logopedische behandelingen zijn wettelijk vastgesteld. De praktijk voor logopedie Tholen heeft met vele zorgverzekeraars een contract. De digitale facturatie verloopt (meestal) direct aan uw zorgverzekeraar.

Privacy
Als logopedist verneem je veel feiten van vertrouwelijke aard. Het privacyreglement van de NVLF wordt in deze praktijk nageleefd. Tevens heeft elke logopedist bij de ontvangstname van zijn of haar diploma een eed voor geheimhouding afgelegd.

Klachten
Mochten er onverhoopt klachten zijn, dan hoop ik dat u die in eerste instantie met mij bespreekt. Het klachtenrecht is vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. Het klachtenrecht van de NVLF is hieraan verbonden. De logopediepraktijk volgt de klachtenregeling van de NVLF

Ik hoop tot ziens in de praktijk voor Logopedie op Tholen!

Ps.: neem ook eens een kijkje op de Facebookpagina van Logopedie op Tholen voor meer foto’s en informatie.

Aangesloten bij ParkinsonNet

Klik hier voor meer informatie over ParkinsonNet

Heeft u een verwijzing van uw (huis)arts?

Vult u dan het inschrijfformulier in


  • Logopedie op Tholen

    Prins Clauslaan 1
    4691 ZA Tholen